Water filteren en zuiveren met UV licht

Een bedrijf uit Noorwegen, gespecialiseerd in beregeningstechniek, vroeg een UV-C apparaat te leveren voor het desinfecteren van rivierwater, dat gebruikt wordt voor het beregenen van groenten. De waterkwaliteit moet aan Europese richtlijnen voldoen en maakte daarom het installeren van een UV-C apparaat noodzakelijk.

 

Het apparaat moest geschikt zijn voor een werkdruk van 14 Bar bij een capaciteit van 40 m3/h.

 

Model FZI 330 werd hiervoor aangepast en is inmiddels geïnstalleerd in Noorwegen.

 

Zuiveren met behulp van UV licht wordt ingezet om micro-organismen te verwijderen. Het water wordt gedesinfecteerd zonder dat er schadelijke bijwerkingen ontstaan. Vaak worden UV-lampen in een later stadium ingezet voor het doden van zweefalgen die groen water veroorzaken in vijvers. De lampen zenden een bijzonder, maar schadelijk UV-licht uit van bepaalde golflengtes. Hierdoor worden zweefalgen verbrandt en sterven af. Het resultaat is een heldere vijver zonder zweefalgen, althans als men voor een lamp met voldoende straling kiest. UV-lampen worden veel gebruikt voor filteren en zuiveren van vijvers en koivijvers in het bijzonder. In dit geval dus ook uitstekend toepasbaar op andere gebieden.  

Auga Water Filteren en Zuiveren met UV licht