Auga Water Zuiveren - helder water in vijvers druppel - Banner

Skimmerfilter

Auga product | Skimmerfilter

Skimmerfilter is een skimmer gecombineerd met een voorfilter voor plaatsing buiten de vijver. Een compleet systeem waarbij techniek aan alle zicht ontrokken is.

 

80% van de vervuiling in de vijver komt van buitenaf: bladeren, stuifmeel, zaadjes,… Het is aangeraden zo veel mogelijk van het drijvende vuil te verwijderen om bezinking, en uiteindelijk troebel water, te vermijden. Dit kan op een efficiënte en praktische manier door een continu werkende skimmer. Met skimmers kan tot 85% van het oppervlaktevuil verwijderd worden vooraleer het naar de bodem zinkt en gaat ontbinden. Skimmen betekent dus vervuiling vermijden. Dit Skimmerfilter gaat tegelijk skimmen, mechanisch filteren (via Matala matten) en biologisch zuiveren (dankzij nuttige bacteriën die zich op de Matala matten vestigen). 

 

Eigenschappen:

  • Geschikt voor foliebassins
  • Vijveromranding kan doorlopend gelegd worden
  • Skimmerhals loopt onder omranding door
  • Inbouw vijverpomp mogelijk (tot 10 m3/h)
  • Verlengbare skimmerhals

Overige informatie:

  • Voorzetrooster optioneel, voorkomt dat vissen in skimmer terecht komen
  • Incl. skimmernet voor opvang grof vuil en Matala filtermat