Innovatie Congres

Deelname AUGA aan Innovatiecongres OASE2013 was een mooi succes!

Een dag vol inspirerende ideeën van bedrijven die hetzelfde raakvlak hebben; Water, hoe hiermee duurzaam om te gaan, in welke vorm dan ook.

Ideeën mochten ingeleverd worden en een panel van de organiserende instanties koos hieruit 4 ondernemers die hun ideeën verder mochten ontwikkelen met kenniscentra, die betrokken zijn bij dit innovatie congres.

AUGA werd een van de vier winnaars en gaat met kenniscentrum ICER onderzoeken hoe water verbonden kan worden aan Art & Design. Met ACT gaat AUGA een onderzoek starten naar de toepassing van PLANT-E® energie in combinatie met pompen voor vijvers en zwemvijvers.

AUGA bedankt alle betrokken instanties voor deze mooie dag.

OASE2013: het tankstation voor nieuwe energie!

AUGA Amazing Water - Innovatiecongres Oase 2013 - 900x540