Beluchtingspompen gemeente Heerlen geplaatst in vijvers

Gemeente Heerlen plaatst 4 beluchtingspompen van AUGA.

De Weltervijver in Heerlen ligt in de bebouwde kom en is een geliefde plaats voor een mooie wandeling, hengelsporters weten ook hun weg naar deze mooie waterplas te vinden.

Helaas had deze vijver o.a. te kampen met blauwalgen en zuurstofgebrek. De matige waterkwaliteit, met name in de warmere maanden, had tot gevolg dat het visbestand er onder te lijden had.

Dergelijke problemen komen in veel wateren voor in ons land. Er zijn verschillende oorzaken waarom deze de kop opsteken. Kenmerken zijn b.v. (nagenoeg) stilstaand water, waardoor bodemafzettingen ontstaan, deze groeiende sliblaag onttrekt zuurstof aan het water. Als het dan ook nog om relatief ondiep water gaat, dat in warme maanden erg opwarmt, ontstaat in korte tijd een enorm zuurstofgebrek met alle gevolgen van dien.

Het veranderende klimaat werkt echter ook niet mee aan de vitaliteit van dergelijke waterplassen. Hevige stortbuien zorgen ervoor dat de afvoer ervan via riool, overbelast wordt. Noodoverlopen zorgen voor het ontlasten van het rioolstelsel, echter komen die overlopen nog wel eens uit in deze vijvers, hetgeen in korte tijd tot een enorme zuurstofonttrekking van het water kan leiden. Dat verklaart de plotselinge massale vissterfte tijdens dergelijke weersomstandigheden.

De brandweer wordt ingeschakeld om met noodpompen zuurstof in het water te brengen, dat biedt echter geen permanente oplossing voor de diversiteit van de problemen.

In samenwerking met Visserijvereniging Nederland heeft AUGA een 2-jarig onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de door AUGA geproduceerde beluchtingspompen en bewegingspompen een adequate oplossing zou kunnen bieden om de vitaliteit van wateren te kunnen verhogen. Een 1e tussentijds rapport is al enige tijd geleden gepubliceerd, waarbij de resultaten zeer bevredigend waren.

Gemeente Heerlen besloot hierop tot aanschaf van installaties voor de Weltervijver en de Meezenbroekvijver, die later geplaatst worden.

De installaties voor de Weltervijver zijn inmiddels geplaatst door huisinstallateur ETI Kontakt te Heerlen, hoewel dergelijke apparaten nieuw waren voor hen, kostte het relatief weinig moeite om de drijvende units te plaatsen. In de Weltervijver zijn S-Flow Aerators geplaatst, die met een zeer laag vermogen grote hoeveelheden water verticaal omhoog stuwt en mengt met zuurstof. Verder zijn AirFlow Aerators geplaatst, die niet alleen zuurstof toevoegen maar water ook in beweging brengen.

De beluchtingspompen werken prima, hoewel het echte bewijs er pas gaat komen als de weersomstandigheden weer van invloed zijn op deze vijver.

Eerdere succesvolle projecten zijn uitgevoerd in o.a. de Gemeente Nijmegen en Veghel, naast diverse particuliere en bedrijfsmatige projecten.

Auga Water Vitaliseren - AirFlow F beluchtingspomp Heerlen - 900x540 Auga Water Vitaliseren - S-Flow beluchtingspomp Heerlen - 900x540  Auga Water Vitaliseren - S-Flow 2 beluchtingspomp Heerlen - 900x540  Auga Water Vitaliseren - AirFlow beluchtingspompen plaatsen - 900x540

drijvende beluchtingspompen plaatsen