4 Airflow units voor opslagbassins naar Engeland

Opslagbassins voor opslag van regenwater worden steeds vaker toegepast voor beregening in land- en tuinbouw in tijden van droogte.

 

In een aantal landen in Europa is gebrek aan water een jaarlijks terugkerend probleem in de warmere maanden in de zomer en bovendien geldt in heel veel landen een verbod om grondwater op te mogen pompen. Grote opslagbassins compenseren dit met de opvang van regenwater.

 

Met onze AirFlow beluchtingspompen wordt het stilstaande water in opslagbassins vitaal gehouden en daarmee wordt algenvorming vermeden.

airflow opslagbassin beluchten